Sixbo-Svingens vägsamfällighet

Vägföreningen finns i Gållösa, Valdemarsviks kommun. Vi är 27 medlemmar på vägsträckan mellan Lövkulla och Lövstad. Föreningen bildades 1963 och hade då 22 medlemmar.

Sidan kommer att innehålla information för vägföreningens medlemmar.

Vägsträckan från Svingen i söder och Sixbo i norr var den gamla stora landsvägen. Gållösa nämns redan i mitten av 1400-talet. Gållösa by har gått igenom både storskifte och laga skifte och ett gästgiveri låg längs vägen. Historisk fakta samlas in från kartor, protokoll och kyrkböcker och redovisas under fastigheter. Information och bilder mottages tacksamt av redaktören.

Kallelse till årsmöte

Härmed kallas Du/Ni till Årsmöte med Sixbo-Svingens VSF i Café Kårtorp söndagen den 25 mars 2018 kl. 15.00.

För anmälan om deltagande ring Bernt Söderberg senast 21 mars på telefon 070-622 57 73 eller eller mejla bernt.soderberg1944@gmail.com
eller Magnus Sääw telefon 070-559 62 36 eller 0123-121 19
magnus.saaw@tele2.se

Välkomna!

Kaffe och macka serveras efter mötet.

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesfunktionärer/ordf./sekreterare/justeringsmän.
3. Godkännande av dagordning.
4. Godkännande av kallelse för mötet och röstlängd.
5. Val av kassör på en tid av 2 år.
6. Val av en styrelsesuppleant på en tid av 1 år.
7. Val av två till valberedningen på en tid av en på 1 år, en på 2 år.
8. Val av revisor på en tid av 2 år.
9. Val av en revisorssuppleant på en tid av 1 år.
10. Val av firmatecknare (ordf., och kassör)
11. Verksamhetsberättelsens godkännande.
12. Kassören redovisar och informerar lite om vår ekonomi.
13. Revisionsberättelsens godkännande.
14. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
15. Hur är det med dränering och vattenavrinning av vår väg? Vilka åtgärder behövs?
16. Övriga frågor
17. Avslutning

Flygfoto 1963

I Lantmäteriet gedigna arkiv hittar man bland annat historiska ortofoton. Denna bilden är från 1963 och det har inte ändrats mycket under de 54 år som gått. Längst upp på bilden ser vi Skogvaktargården och ser det inte ut att ligga en byggnad här mellan huset och ladugården? Längst ner på bilden ligger Lill-Hagen.

Melsätter

Yvonne Dahlberg har delat med sig av sitt bildarkiv. Yvonnes farfar, Karl Erik Svensson, köpte Melsätter 1922. På högra bilden nedan sitter han vid Melsätter och tittar på sitt barnbarn, Britt-Marie. På den vänstra bilden gör Karl Eriks son, Alvar (tv) och hans lekkamrat från Nannyhill, Per-Arne, honnör.

Svingen

Ur Sevärdhetsregister i Valdemarsviks kommun.

Torpet Svingen låg mitt emot Lövkulla längst söderut på vår vägsträcka. Man kan se rester av husgrunden strax intill vägen. Bilden är troligtvis från sekelskiftet. Skylten på huset visar antagligen att det bor en skomakare i huset då skomakare Gustaf Lekander bor här hela sitt liv. Han gifter sig tre gånger och får åtta barn. Huset brann ner 1944.

Redaktör: Ingalill Ivarsson, tel 070-634 31 19, e-post: ingalill.ivarsson@telia.com