Blogg

16. maj, 2017

Den lilla söta ryggåsstugan Torshag i sin glänta i skogen är nog snart ett minne blott! Det förfaller mer och mer och det är antagligen för sent att rädda det gamla torpet. Huset är ett av de äldre i byn. Läs mer om det här.

Borta är nu också resterna av Löfsveden på fastigheten intill. Huset låg på fastigheten Lövkulla som nyligen fått nya ägare efter Herman i Svingen.

För den som vill bo i Gållösa finns nu två fastigheter till salu längs vår väg: Ängsbacken och Lövstad Hagnäset. Lär om dem på mäklarens sida här.

Vägen mellan Lundby och Svingen håller på att fixas i ordning och snart kommer nytt grus att läggas på.

 

28. aug, 2016

http://www.nt.se/nyheter/valdemarsvik/forbjuden-trafik-kor-sonder-vagen-om4267076.aspx

24. okt, 2015

På vinden hittade jag en almanacka från 1878. Omslaget är en 6 sidor stor annons för Carl G. Forsbergs Manufaktur- & Klädeshandel i Waldemarsvik där de räknar upp alla varor som kan köpas. Det fanns allt: äkta ryska Guttapercagaloscher, galanterivaror, Italienkloth, Casinett, Croiseer, Korderojer, Kattuner, Piqueer, Brilliantiner samt släta och faconerade Ylleband med mycket mera.

   I almanackan finns också beskrivning av det nya metriska systemet som införs mellan 1879 till 1888. Under denna tid får man skriva i den gamla systemet: fot, tum, tunnland, tunnor, vedfamnar. Vissa mått lever kvar idag som tunnland och tum.

30. sep, 2015

Intill vägen, strax väster om Branten, finns en gammal väghållningssten. I Sevärdheter i Valdemarsviks beskrivs stenen så här:

Efter 1734 års lag delades alla häraders vägar upp i mindre bitar, som skulle underhållas av traktens bönder. Varje i mantal satt gård blev tilldelad en sträcka. Stenar uppsattes för att visa var underhållet började och slutade. Utseendet på stenarna kunde variera, men var oftast mellan 30 - 70 cm. höga. Inskriften kunde utgöras av gårdens namn, den underhållsskyldiges initialer samt längden på sträckan. Pilar visade i vilken riktning skyldigheten gällde. Från denna sten och fram till "Gållösabacken" hade en Kägglagård underhållet. Där vidtog nästa Kägglagårds underhållsskyldighet. I Gållösabacken fanns ingen sten, utan där var en vitmålad bräda med svart skrift. De flesta väghållningsstenar är från 1800-talets senare hälft och fram till omkring 1900, då staten tog över ansvaret för de större vägarna.

 

23. sep, 2015

En välkänd Gållösaprofil har gått ur tiden. Herman i Svingen blev 84 år gammal och bodde i Valdemarsvik sedan 2006 då hans hus brann ner. Herman bodde inte som namnet anger i Svingen, utan i huset mitt emot, Lövkulla. På Hermans tomt ligger även torpet Löfsveden som en gång var fattighus. Läs mer om Herman i NT.