Fastigheter längs vägen

De svarta husen finns idag och de röda husen är borta.

Förteckningen kommer revideras efterhand som information tas in. Den gamla byn i Gållösa på höjden är delvis bortgrävd. Flera torp finns uppräknade i husförhören som vi idag inte vet var de låg; Trädgårdstorpet, Nyhägn, Gatan, Catrineberg, Fällan och Berget.

 

2. Lövstad

3. Hällefors

4. Lövstad Hagnäster

5. Båtsmanstorpet Måsen

6. Filmtvätten

7. Nedre Sixbo

8. Sixbotorp, Sixbo Nr 1, Mellan Sixbo

9. Övre Sixbo?

10. Katrineberg?

11. Ängbacken

12. Melängsborg

13. Melbacken

14. Melsätter/Melbacken

15. Branten

16. Lindhagen?

17. Lindhagen

18. Lund

19. Björkeberga

20. Nannyhill

21. Källan

22. Dalliden

23. Bodar

24. Skogvaktargården

25. Sandered

26. Lillhagen

27. Hagen

28. Solgläntan, Björkåsen, Trulsebo, Trollebo

29. Gustavsberg

30. Lundby

31. Lundby 2

32. Thorshag

33. Lövkulla

34. Lövsveden

35. Svingen

36. Lövudden

37. Karlstorp

38. Andersberg