Torpet Torshag är en liten ryggåsstuga mitt inne i skogen och ligger på fastigheten Hagens marker.  På karta från storskiftet 1784 ser man att stället heter Torshagen.

Torpet nämns första gången i husförhören 1853 då fattighjonen Carl Erik Carlsson och Anna Cajsa Eriksdotter flyttar in med sönerna Carl Otto och Gustaf Wilhelm. Carl Otto tar över driften av torpet när föräldrarna blir gamla. Anna Cajsa dör 1863. Carl Ottos bror, Gustaf Wilhelm, kommer hem och hjälper till som dräng samma år som modern dör och stannar ett år. Carl Erik dör 1868, fattig. Carl Otto flyttar till Ringarum 1864.

I husförhör 1862-69 står det att Otto Carlsson i Ringarum äger huset. Kanske detta är förut nämnda Carl Otto Carlsson?

En annan Carl Carlsson med familj flyttar in från Melbacken 1869. Carl dör 1869 och änkan Annan Nilsdotter flyttar till Lillhagen med sina tre barn. I husförhöret står det att hon bor hos Magnus Pettersson (Nannyhill?).

Arbetaren Carl Johan Nilsson med familj flyttar in 1871 och äger nu huset som ligger på Johan August Andersson i Hagens marker. 1878 flyttar Carl Jonsson in med hustru, Emma Vilhelmina, och sonen, Anders August, och övertar ägarskapet. Carl Johan Nilsson dör 1888 och hans änka, Carolina Maria, flyttar till Lillhagen 1890.

Carl Jonsson och Emma Vilhelmina får två barn till varav det ena dör som spädbarn. I församlingsboken 1910-17 ser man att Carl är skomakare och korgmakare. Sonen Anders August blir sjöman 1885 och är inskriven i Westerviks Sjömanshus från 1891. 1913 flyttar han hem igen och går bort 1922. Emma Wilhelmina dör 1928 och hennes man, Carl, flyttar samma år till ålderdomshemmet.

Enligt sista församlingsboken 1918-1933 ägs huset av Valdemarsviks kommun.

1929 flyttar Bror Agaton Hellman och Per Ejnar Gabriel Hellman hit från Lövstad och ett år senare flyttar de till Valdemarsvik.

1929 flyttar även före detta ladugårdskarlen Karl Ferdinand Hellman in med hustru Anna Eugenia och barnen Valborg Viktoria Katarina som är sinnesslö och Karl Åke Gustav. Karl dör 1942 och änkan bor kvar till 1945 enligt Sevärdhetsregister i Valdemarsviks kommun. Hon är den sista boende i huset. Sedan dess har det mer eller mindre stått tomt och håller på att förfalla.

Karta 1877

Kartan från 1877 är från en hemmansklyvning mellan Gustaf Adolf Petersson och smeden Per Magnus Andersson i Öndal. Den senare tilldelas marken där Torshag ligger, Fb på kartan och torpet ligger strax ovanför Fb. Arbetaren Carl Johan Nilsson äger torpet 1877 men inte marken som det står på. Carl Johan som har familj, hyr samtidigt ut till andra familjer. Det måste ha varit trångt i den lilla stugan på två rum. Numera ligger torpet på Hagens marker och är väldigt förfallet.

Folk som bott i Torshag

1853-1868 inhyst

Torpare Carl Erik Carlsson (f. 1809 i Tryserum, d. 1868)

Hustru Anna Cajsa Eriksdotter (f. 1801 i Tryserum, d. 1863)

Barn:

Carl Otto (f. 1840 i Tryserum)

Gustaf Wilhelm (f. 1842 i Tryserum)

 

1867-1868

Arbetaren Carl Fredrik Bengtsson(f. 1823 i Gamleby)

Hustru Clara Sofia Jonsdotter (f. 1832 i Hannäs)

Barn:

Carl August (f. 1856 i Tryserum) hans barn i 1:a giftet

Anders Gustaf (f. 1863 i Tryserum)

Anna Sofia (f. 1865 i Tryserum)

 

1868-1869

Pigan Wilhelmina Andersdotter Öderberg (f. 1845 i Tryserum) föräldralös

Barn: Albertina Wilhelmina (f. 1868 i Tryserum) oäkta

 

1869-1871 hyr

Arbetaren Carl Carlsson (f. 1812 i Tryserum, d. 1871)

Hustru Anna Nilsdotter (f. 1817 i Tryserum)

Barn:

Anders Anton (f. 1847 i Tryserum)

Vincentius Emil (f. 1858 i Tryserum)

Ida Charlotta (f. 1861 i Tryserum)

 

1871-1890 äger

Arbetaren Carl Johan Nilsson (f. 1834 i Tryserum, d. 1888)

Hustru Carolina Maria Carlsdotter (f. 1840 i Tryserum)

Barn, hennes oäkta: Augusta Carolina (f. 1863 i Tryserum, d. 1889)

Bägges: Carl Gustaf (f. 1870 i St Anna)

Elin Amalia (f. 1875 i Tryserum, d. 1875)

 

1873-1874 hyr

Arbetaren Carl Gustaf Petersson (f. 1822 i Lofta)

Hustru Lovisa Carlsdotter (f. 1835 i Dachem)

Barn:

Carl August (f. 1860 i Lofta)

Carolina (f. 1864 i Eds Kapell)

Johan Alfred (f. 1966 i Eds Kapell)

Frans Victor (f. 1871 i Tryserum)

Ferdinand Hjalmar (f. 1874 i Tryserum)

 

1875-1878 hyr

Garvaregesällen Johan Lundgren (f. 1824 i Laholm, d. 1875)

Hustru Emelia Concordia f. Svensson (f. 1843 i Tryserum)

Barn:

Charlotta Emerentia Desideria (f. 1867 i Dachem)

Gustaf Amadeus

 

1878-1928 äger

Arbetare Carl Jonsson (f. 1843 i Tryserum)

Hustru Emma Vilhelmina Edlund (f. 1847 i Gryt, d. 1928)

Barn:

Anders August (f. 1870 i Tryserum, d. 1922)

Anna Charlotta (f. 1882 i Tryserum), d. 1883)

Augusta Helmina (f. 1891 i Tryserum)

 

1929-1930

Garveriarbetaren Bror Agaton Hellman) f. 1901 i Skönberga)

 

1929-1930

Jordbruksarbetaren Per Ejnar Gabriel Hellman (f. 1908 i Gryt)

 

1929-1945

Fd ladugårdsarbetaren Karl Ferdinand Hellman (f. 1867 i Ringarum, d. 1942)

Hustru Anna Eugenia f. Andersdotter (f. 1877 i St Anna)

Barn:

Valborg Viktoria Katarina (f. 1913 i Gryt) sinnesslö

Karl Åke Gustav (f. 1920 i Gryt)