• Fastigheter från Sixbo till Svingen

    En närmare beskrivning av en del intressanta fastigheter längs vägsträckan mellan Sixbo och Svingen kommer här att presenteras efterhand som data samlas in.